Alexis-Smoot-Pres-Mark-RosenbergTweet: W @fiu @FIUalumni Pres Rsnbrg on tour of @localmotors #MeetOlli @FIU_ARC @ENERGY Fellow Alexis Smoot + @FIUSGA Pres